เพียวทั่วโลก
การรับรอง

โคเชอร์คืออะไร

คำว่าโคเชอร์ (Kosher) หมายถึงเหมาะสมหรือเป็นที่ยอมรับ

หลักการที่สำคัญของโคเชอร์ได้รับการจัดประเภทให้เป็นบัญญัติ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพระคัมภีร์ 5 เล่มของโมเสสในคัมภีร์ไบเบิ้ล

ชาวยิวได้รับบัญชาให้ปฏิบัติตามบัญญัติ และนับตั้งแต่นั้นมา บัญญัติดังกล่าวก็ถูกนำมาใช้ควบคุมส่วนประกอบของอาหารและการผลิตอาหารในโลกซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

การรับรองโคเชอร์ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นการรับรองคุณภาพสากลโดยอิสระอย่างหนึ่ง