เพียวทั่วโลก
การรับรอง

ผู้บริโภคโคเชอร์

1,300,000 – จำนวนผู้บริโภคโคเชอร์ชาวยิวในรอบปี

3,500,000 – จำนวนรวมชาวมุสลิมและศาสนาอื่นๆ ที่บริโภคผลิตภัณฑ์โคเชอร์

7,450,000 – โคเชอร์ดีกว่า

แหล่งข้อมูล: http://www.lubicom.com/kosher/statistics/13/1013

ความแข็งแกร่งของตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์โคเชอร์เป็นผลมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและมีผลิตภัณฑ์โคเชอร์วางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีการประมาณว่าประมาณ 40% ของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผลิตภัณฑ์โคเชอร์ ผู้ผลิตต่างต้องการให้สินค้าของตนเองได้รับการรับรองโคเชอร์เพื่อที่จะได้สิทธิประโยชน์ในการนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไปทำตลาดกับผู้บริโภคในวงกว้างยิ่งขึ้น สินค้าแบรนด์นานาชาติอย่าง Coca-Cola, Kraft และ Heinz และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายต่างได้รับการรับรองโคเชอร์แล้ว ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ผลิตเข้าสู่ตลาดโคเชอร์มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคเชอร์

(ข้อมูลบันทึกจากรายงาน CBS Market Watch Report 2005 Kosherfest.com, Packaged Facts / New York Times, 2010 Mintel Global New Products Database 2011).