เพียวทั่วโลก
การรับรอง

เกี่ยวกับ KLBD

KLBD ย่อมาจาก Kashrut Division of the London Beth Din โดยดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในยุโรป อิสราเอล อินเดีย เอเชียแปซิฟิก จีน อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

London Beth Din หรือศาลกฎศาสนาของชาวยิว สาขากรุงลอนดอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 300 ปีก่อน โดยเป็นหนึ่งใน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎดั้งเดิมของยิวชั้นนำของโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมและชีวิตของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักร นำทีมโดยผู้พิพากษากฎศาสนาของยิวและ แรบไบ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกลที่ขับเคลื่อน London Beth Din และสาขาย่อยต่างๆ

Kosher Certification Department เป็นแผนกเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ London Beth Din ซึ่งประกอบด้วย

KLBD ขึ้นชื่อในเรื่องการของรักษามาตรการและหลักการของกฎศาสนาของชาวยิวในระดับสูงสุดโดยอาศัยการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่ว่าผู้บริโภคอาหารโคเชอร์ทั่วโลกจะได้ไว้ใจการรับรองในระดับสูงของ KLBD Kosher Certification ได้อย่างสบายใจ

KLBD เป็นแผนกหนึ่งของ United Synagogue ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว (เลขที่ 242552) United Synagogue เป็นองค์กรชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยมีโบสถ์ชาวยิว 65 แห่งทั่วกรุงลอนดอนและมณฑลรอบนครลอนดอน (Home Counties) นอกจากนั้น ยังดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมดสำหรับชาวยิวนิกายดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โครงการสำหรับเยาวชน สอนภาษาฮิบรู จัดพิธีศพและสุสาน ตลอดจนสำนักงานแรบไบในสหราชอาณาจักรและคอมมอนเวลธ์ (Office of the Chief Rabbi of the United Kingdom and the Commonwealth)

กำไรทั้งหมดจากกิจกรรมของ KLBD จะนำไปช่วยสนับสนุน London Beth Din และงานเพื่อชุมชนของ United Synagogue