ติดต่อ KLBD ประเทศไทย ติดต่อเรา


สำนักงานใหญ่ KLBDKLBD Headquarters
สอบถามด้านการขายSales Enquiries
พอล บารนส์Russell J Brown
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทางเทคนิคTechnical Sales Specialist
โทรศัพท์: +44 208 343 6245Tel: +44 208 343 6268
มือถือ: +44 7587 550 910Mob: +44 7587 550 910
อีเมล์: commerce@klbdkosher.orgEmail: pb@klbdkosher.org