ติดต่อ KLBD ประเทศไทย ติดต่อเรา


สำนักงานใหญ่ KLBDKLBD Headquarters
สอบถามด้านการขายSales Enquiries
พอล บารนส์Russell J Brown
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทางเทคนิคTechnical Sales Specialist
Tel: +44 208 343 6246Tel: +44 208 343 6246
Mob: +44 7947 006 117Mob: +44 7947 006 117
Email: commerce@klbdkosher.orgEmail: commerce@klbdkosher.org