สมัคร KLBD การรับรอง โคเชอร์ การขอการรับรองจาก KLBD


ขั้นตอนการรับรอง

ด้านล่างนี้เป็น 4 ขั้นตอนในการรับรองโคเชอร์โดย KLBD:

1


การสมัคร

เริ่มจากการกรอกแบบฟอร์มคำร้องบนเว็บไซต์ของเรา โดยคุณจะต้องแจ้งรายชื่อส่วนผสม วัตถุดิบ และตัวช่วยในการแปรรูปอาหารให้เราทราบ พร้อมด้วยรายละเอียดแสดงถึงแผนผังกระบวนการดำเนินงานของคุณ ซึ่งข้อมูลที่แจ้งมานั้น จะถูกเก็บไว้เป็นความลับขั้นสูงสุด

2


การเสนอราคา

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะประเมินคำร้องของคุณและจะทำการเสนอราคาให้ ค่าบริการของเราจะแตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสมและความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ราคาของ KLBD ไม่สูงมากนัก จึงมั่นใจว่าได้ว่าบริษัทของคุณจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

3


การประเมิน

ผู้ตรวจสอบโคเชอร์จะดำเนินการประเมิน โดยตัวแทนที่เดินทางไปตรวจ จะตรวจสอบกระบวนการผลิตและวัตถุดิบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบและกระบวนการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานโคเชอร์สากล

4


การรับรอง

เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบและกระบวนการของคุณเป็นไปตามมาตรฐานอันเข้มงวดของเรา เราจึงจะจัดทำสัญญาขึ้นมาและส่งไปให้คุณเซ็น เมื่อเราได้รับสัญญาที่ลงชื่อและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว เราจะออกใบรับรองโคเชอร์และโลโก้ KLBD เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้งานได้ พร้อมให้คุณเปิดรับโอกาสที่ดีจากในตลาด!